KLASSIEKE ACUPUNCTUUR


Heemraadssingel 64 - 3021 DC - Rotterdam - 06 - 13.15.69.93

 

HOME

ABOUT US          KLASSIEKE ACUPUNCTUUR          WERKMETHODE         DIAGNOSE         BEHANDELING          REACTIES PATI╦NTEN     

 

AFSPRAAK MAKEN           TARIEVEN           CONTACT           ZORGVERZEKERAARS

F y s i o t h e r a p i e

Een fysiotherapeut is een specialist op het gebied van het bewegen
van het lichaam. Hierdoor is hij op de hoogte van de gehele anatomie
en fysiologie van het menselijk lichaam.
Dit betekent dat hij nauwkeurig de verschillende spieren, pezen,
botten en zenuwen weet te onderscheiden en hoe deze ten
opzichte van elkaar functioneren.
Naast deze basiskennis van het menselijk lichaam kan hij
adequaat reageren op stoornissen die op kunnen treden in het
bewegingsapparaat van de mens, met manuele handelingen of oefeningen.

Ik werk nu 7 jaar als fysiotherapeut. In deze jaren heb ik veel verschillende
gezondheidsproblemen gezien. Tevens ben ik tot de conclusie gekomen dat
fysiotherapie en de reguliere geneeskunst voor veel klachten geen uitkomst bieden.
Vanuit dit standpunt ben ik aan de studie van een alternatieve geneeswijze,
de klassieke acupunctuur, begonnen. Hierbij wordt vanuit een heel ander perpectief
naar gezondsproblemen gekeken, waarbij er veel aandacht is voor de oorzaak
van een klacht. Dit neemt niet weg dat ik de kennis van de fysiotherapie
momenteel nog steeds gebruik.
Ik ervaar het als een goede basis, van waaruit ik verder
kan gaan. Zo kan ik het westerse denken combineren met
het oosterse handelen.