Klassieke acupunctuur

Deze vorm van acupunctuur gaat met name uit van de leer van het Taoïsme. Volgens het Taoïsme is alles in een perfecte harmonie. Geen statische harmonie, maar één die voortdurend verandert, één die voortdurend in evenwicht wisselt. Geen stilstand, maar dynamiek.
Alles heeft zijn tegendeel. Niets kan bestaan zonder dat tegendeel, dus alles is met elkaar verbonden.
Het klassieke Oosterse gezondheidsmodel gaat ervan uit dat aan alle klachten, zowel geestelijk als lichamelijk, een verstoring van energie ten grondslag ligt.
Het opheffen van deze verstoring zorgt voor vermindering en uiteindelijk het verdwijnen van de klachten.